Taalkeuze (via Google Translate)

Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van Stichting OCO voor hulp en advies in De Wolden bestaat uit onafhankelijke vrijwilligers die allen inwoner zijn van de gemeente De Wolden.

Kees de Rijk

Voorzitter

Als inwoner van De Wolden wil ik mij als bestuurslid en voorzitter inzetten voor stichting OCO. Ik vind het belangrijk dat inwoners van De Wolden op een laagdrempelige, onafhankelijke en kosteloze manier recht hebben op ondersteuning bij de aanvraag van wettelijke regelingen. Samen zullen wij als bestuur erop toezien, dat deze ondersteuning ook écht onafhankelijk is en dat de menselijke maat voor een goede uitvoering gewaarborgd is. Dat is wat inwoners van De Wolden verdienen.

Jan Ruiter

Bestuurslid

Vanuit mijn lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein heb ik mij beschikbaar gesteld als bestuurslid voor Stichting OCO. Goede onafhankelijke clientondersteuning is voor mij een belangrijk speerpunt in de gemeente De Wolden. Sinds kort ben ik gestopt met mijn actieve werkzaamheden en gepensioneerd, tot die tijd had ik een adviesbureau op het gebied van Personeel & Organisatie, onder andere deze kennis neem ik mee in het bestuur.

Bea van Oenen

Secretaris

Als mantelzorger voor mijn moeder word ik regelmatig geconfronteerd met de ingewikkelde wettelijke regelingen om goede zorg voor haar te regelen. Niet alleen is het ingewikkeld maar soms weet je ook niet wat er allemaal mogelijk is. Het is geweldig dat je in De Wolden onafhankelijke en gratis ondersteuning hierbij kunt krijgen. Ik zet mij graag in als bestuurslid van de stichting die deze vorm van ondersteuning voor alle inwoners van De Wolden wil waarborgen.

Gonda Lier

Penningmeester

Na het lezen van een artikel in de Wolder Courant over de oprichting van een onafhankelijke Stichting voor cliëntondersteuning in de Gemeente De Wolden, werd ik erg enthousiast over dit mooie initiatief in onze gemeente. Ik besloot dat ik daar graag een bijdrage aan wilde leveren. Inmiddels zijn we al een tijdje bezig en ik vind het erg leuk om samen met de andere bestuursleden vorm te geven aan de stichting. In de functie van penningmeester zal ik mijn uiterste best doen om de financiën die de stichting ter beschikking staan, goed te beheren.

Wim Stam

Bestuurslid

Als vader van een zoon met het Syndroom van Down weet ik wat het betekent als je je weg moet zoeken in het woud van voorzieningen en regelingen. Ik heb mij daar in de loop van de jaren zelf op gestort en mag met recht een ervaringsdeskundige worden genoemd. Tegelijkertijd realiseer ik me dat niet iedereen de mogelijkheden, tijd en energie heeft om zich hier zo intensief mee bezig te houden. En dan is het fijn als je kunt terugvallen op een cliëntondersteuner, die jou onafhankelijk en onbevooroordeeld helpt je weg te vinden in de complexe wereld van de zorgvoorziening. Als bestuurslid van de stichting OCO zet ik mij in voor een kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige dienstverlening, zodat elke inwoner van de gemeente De Wolden krijgt wat men nodig heeft.