Taalkeuze (via Google Translate)

nl Nederlands

Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van Stichting OCO voor hulp en advies in De Wolden bestaat uit onafhankelijke vrijwilligers die allen inwoner zijn van de gemeente De Wolden.

Kees de Rijk

Voorzitter

Als inwoner van De Wolden wil ik mij als bestuurslid en voorzitter inzetten voor stichting OCO. Ik vind het belangrijk dat inwoners van De Wolden op een laagdrempelige, onafhankelijke en kosteloze manier recht hebben op ondersteuning bij de aanvraag van wettelijke regelingen. Samen zullen wij als bestuur erop toezien, dat deze ondersteuning ook écht onafhankelijk is en dat de menselijke maat voor een goede uitvoering gewaarborgd is. Dat is wat inwoners van De Wolden verdienen.

Jan Ruiter

secretaris

Vanuit mijn lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein heb ik mij beschikbaar gesteld als bestuurslid voor Stichting OCO. Goede onafhankelijke clientondersteuning is voor mij een belangrijk speerpunt in de gemeente De Wolden. Sinds kort ben ik gestopt met mijn actieve werkzaamheden en gepensioneerd, tot die tijd had ik een adviesbureau op het gebied van Personeel & Organisatie, onder andere deze kennis neem ik mee in het bestuur.

Chantal Wachtmeester

Bestuurslid

Als ervaringsdeskundige kwam ik erachter hoe ingewikkeld sommige wet- en regelgeving in elkaar zit en hoe fijn het kan zijn om ondersteuning te krijgen van een professional die je hierin de weg kan wijzen. Vandaar dat ik mij graag aansloot als bestuurslid bij Stichting OCO. Met name mijn kennis en ervaring op het gebied van communicatie en social media zet ik als bestuurslid graag in, maar zeker ook mijn ervaringsdeskundigheid. Wat ik belangrijk vind, is dat iedereen zo goed mogelijk kan meedoen in de maatschappij en dat we als stichting OCO in Gemeente De Wolden ervoor zorgen dat iedere inwoner daarbij geholpen kan worden.

Gonda Lier

Penningmeester

Na het lezen van een artikel in de Wolder Courant over de oprichting van een onafhankelijke Stichting voor cliëntondersteuning in de Gemeente De Wolden, werd ik erg enthousiast over dit mooie initiatief in onze gemeente. Ik besloot dat ik daar graag een bijdrage aan wilde leveren. Inmiddels zijn we al een tijdje bezig en ik vind het erg leuk om samen met de andere bestuursleden vorm te geven aan de stichting. In de functie van penningmeester zal ik mijn uiterste best doen om de financiën die de stichting ter beschikking staan, goed te beheren.

Luuk Winters

Bestuurslid

Sinds medio 2019 ben ik met pensioen. Voordien ben ik als uitvoerende danwel als (eind)verantwoordelijke werkzaam geweest in de GGZ, verzorgingshuis, verpleeghuis, verslavingszorg, welzijnswerk (ouderenwerk en ondersteuning diverse groepen waaronder: werkgroep mantelzorg, platform gehandicapten, seniorenraad).  Steeds weer was er het gesprek cq de vragen, welke voorziening is er, voor wie, hoe kan ik er gebruik van maken, waarom hij wel en ik niet, waar moet ik mij aanmelden, afgewezen en wat nu, waarom duurt het zo lang, ik snap de formulieren niet, enzovoort.

Ik heb de worsteling hierover gezien bij de betreffende mensen maar ook bij aanbieders, instellingen en gemeente. Ondersteuning hierbij, zo heb ik ervaren, zorgt voor opluchting. Erg mooi vind ik het dat in onze gemeente (De Wolden) deze ondersteuning aandacht heeft en nog wel door het onder te brengen bij een daartoe opgerichte onafhankelijke stichting. Graag zal ik mij als bestuurslid van deze stichting inzetten om deze ondersteuning te doen slagen en om de signalerende en belangenbehartigend rol mede vorm te geven.