Taalkeuze (via Google Translate)

Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet

Wmo, Wlz en Zorgverzekeringswet? Soms is het lastig om te weten onder welke wetgeving uw zorgvraag valt. We hebben hieronder informatie verzameld voor u over de Wlz en de Zorgverzekeringswet. Op een andere pagina van deze website vindt u de uitleg over de Wmo.
Weet u niet waar u uw aanvraag moet doen? Of duizelen u al deze termen? De cliëntondersteuners helpen u graag.


Wat u moet weten over de Wlz

Zorg vanuit de Wlz is langdurig en intensief. Mensen met een ziekte of beperking die blijvend dagelijks zorg nodig hebben, kunnen hier een beroep op doen. Stichting OCO kan u helpen met de aanvraag van deze vorm van zorg.

Soorten zorg

Verschillende vormen van zorg vallen onder de Wlz: verblijf in een zorginstelling, persoonlijke verzorging en verpleging, medische zorg, dagbesteding, vervoer naar de plek van behandeling en hulpmiddelen.

Wlz-aanvraag

De aanvraag voor Wlz verloopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor Wlz zorg. Als dat het geval is, geeft het Centrum de Wlz-indicatie af. Het CIZ stuur deze indicatie door naar het zorgkantoor in uw regio.

Zorgkantoor

De zorg vanuit de Wlz is verdeeld in regio’s. Als inwoner van gemeente De Wolden kunt u terecht bij het Zorgkantoor Zilveren Kruis, dit staat los van uw eigen zorgverzekering.
Het zorgkantoor zorgt voor de financiering van de zorg. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het soort zorg dat u ontvangt.

Cliëntondersteuning Wlz

Vanaf het moment dat u een Wlz-indiciatie heeft, kunt u beroep doen op een cliëntondersteuning Wlz. Via cliëntondersteuning Wlz vindt u een lijst. De Wlz cliëntondersteuner helpt u onder andere met de keuze voor een zorgaanbieder en het opstellen van een zorg- en ondersteuningsplan.
Natuurlijk helpen de cliëntondersteuners van Stichting OCO u, als u dat wenst, met de overdracht naar uw nieuwe cliëntondersteuner.

Zorgverzekeringswet

Veel zorg valt onder de Zorgverzekeringswet en niet bij de Wmo of Wlz. Voorbeelden van zorg onder de Zorgverzekeringswet zijn wijkverpleging, de medicijnen die een huisarts voorschrijft, een operatie in het ziekenhuis en fysiotherapie. U kunt voor vragen over de zorgverzekeringswet terecht bij uw zorgverzekeraar. Komt u er niet uit? Dan vraagt u stichting OCO.

Meer informatie over Wlz

Informatie van rijksoverheid over Wlz
Informatie van CIZ
Cliëntondersteuning zorgkantoor