Taalkeuze (via Google Translate)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Bij Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u denken aan hulp of zorg die eraan bijdragen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. De verantwoordelijkheid van deze zorg ligt bij de gemeente. Wmo-voorzieningen voor u als inwonener van gemeente De Wolden zijn dus geregeld door deze gemeente. Een cliëntondersteuner van Stichting OCO kan u bijstaan met de aanvraag, advies en gesprekken over Wmo.


WMO aanvragen in gemeente de Wolden

Binnen Wmo bestaan er verschillende mogelijkheden. Wij zetten ze graag voor u op een rij. Door op de link te klikken komt op de webpagina van gemeente De Wolden waar u meer informatie aantreft over het betreffende onderwerp.

1. Hulp in de huishouding

Kunt u door ziekte of een ongeluk (tijdelijk) uw huishouden niet doen? Is er binnen uw netwerk niemand beschikbaar om u te helpen? Dan kunt u vanuit Wmo een aanvraag indienen voor hulp in de huishouding.

2. Wmo-vervoerspas

Wanneer u zelf niet (meer) kunt rijden, maar wel van a naar b wilt, bestaan er verschillende mogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan: het openbaar vervoer, de taxi of Vrijwilligersvervoer DeWoldenvervoert. Als dit voor u geen goede oplossing biedt, komt u wellicht in aanmerking voor een Wmo-pas.

3. Vervoersmiddelen

Heeft u moeite met lopen of fietsen of lukt het niet om met het openbaar vervoer te reizen? Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen ten aanzien van vervoer? Dan bestaat er een kans dat u in aanmerking komt voor een passend vervoermiddel vanuit de Wmo.

4. Een rolstoelvoorziening

Ervaart u langer dan 6 maanden problemen met lopen of verplaatsen? Dan kunt u gebruik maken van een rolstoel van gemeente De Wolden.

5. Een woningaanpassing

Ervaart u problemen in uw woning door bijvoorbeeld een chronische ziekte of door ouderdom? De gemeente doet in sommige situaties een woningaanpassing voor u. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een douche- of toiletstoel of een traplift. Voor meer informatie of ondersteunende hulp tijdens een gesprek met de gemeente, staan onze cliëntondersteuners graag voor u klaar.

6. Begeleiding of dagbesteding

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij sociale contacten, het op orde brengen van uw financiën of ritme aanbrengen in uw dagelijkse leven? Dan kan individuele begeleiding u daarbij helpen. Dit kunt u regelen vanuit de Wmo.

7. Hulp voor mantelzorgers

Zorgt u langere tijd voor uw partner, een familielid of bekende omdat hij of zij langdurig ziek is, een beperking heeft of op hoge leeftijd is? Dan bent u mantelzorger. U kunt met gemeente De Wolden in gesprek gaan om te kijken welke hulp u als mantelzorger kunt krijgen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: hulp bij het huishouden of dagbesteding voor de mantelzorgontvanger. Als mantelzorger kunt u contact opnemen met Stichting OCO of met Stichting Welzijn De Wolden.

8. Beschermd wonen

Er zijn situaties denkbaar waarbij iemand (tijdelijk) niet goed meer voor zichzelf kan zorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking. In deze situaties kan hij of zij in aanmerking komen voor beschermd wonen.

Als meer informatie wenselijk is, er vragen zijn of u hulp wilt bij uw aanvraag neem dan vrijblijvend contact op met Stichting OCO via 085-0013157.


Wmo-aanvraag: hoe werkt dat?

Er zijn meerdere manieren om een Wmo-aanvraag in te dienen. U kunt hierbij denken aan:

  • Een Wmo-aanvraag via de website van de gemeente De Wolden: De Wolden hulp melden.
  • Een telefonische Wmo-aanvraag. U belt met het Wmo-team van gemeente De Wolden. Het team is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur via telefoonnummer 085-0013157.
  • Een Wmo-aanvraag tijdens het inloopspreekuur van het Wmo-team van gemeente De Wolden. Dit spreekuur vindt plaats van maandag t/m donderdag van 10:00 tot 12:00 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde.

Huisbezoek/keukentafelgesprek

Als u een Wmo-aanvraag heeft ingediend, komt er een consulent bij u op huisbezoek. Dit wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd. Tijdens dit gesprek kan het prettig zijn als u wordt ondersteund door bijvoorbeeld een familielid. U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner van Stichting OCO vragen om u bij te staan tijdens het keukentafelgesprek.

Kosten: Aan ondersteuning vanuit Wmo zijn meestal kosten verbonden. Deze staan vermeld op de website van de gemeente De Wolden.

Wilt u meer weten?