Taalkeuze (via Google Translate)

Privacybeleid

Inleiding

U leest de privacy statement van Stichting OCO. Hierin kunt u lezen waarvoor Stichting OCO voor hulp en advies in De Wolden u om gegevens vraagt en hoe wij omgaan met deze gegevens.

Stichting OCO voor hulp en advies in De Wolden

Stichting OCO zet zich in om de ingewikkelde wereld van zorg en hulpverlening (het sociaal domein), begrijpelijk te maken. Wij willen de inwoners van De Wolden helpen met het snel vinden van de juiste invulling van een hulpvraag.

In het stichtingsbestuur zitten inwoners van de gemeente De Wolden en het team van onafhankelijke cliëntondersteuners. De cliëntondersteuners zijn de professionals die u helpen. Het bestuur, zal tenzij anders met u wordt overlegd, enkel een geanonimiseerde (dus niet tot u herleidbare) omschrijving ontvangen van de situatie.

De volgende gegevens over stichting OCO zijn verder van belang:

Bezoekadres op afspraak: ’t Neie Punt, Jan Wierengaweg 109, Ruinen
Telefoonnummer: 085-0013157
Email: info@stichtingoco.nl
Website: www.stichtingoco.nl
KVK-nummer: 76555372

Waarvoor hebben we uw gegevens nodig?

Het contactformulier
Als u zich aanmeldt via ons contactformulier vragen wij u onder andere om uw naam, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn verplicht (aangegeven met een *) zodat een cliëntondersteuner contact met u kan opnemen. Met een omschrijving van uw vraag kunnen we gelijk zien welke cliëntondersteuner u het beste kan helpen.

Informatie over uw situatie
Wanneer een cliëntondersteuner met u in gesprek is, zal zij u vragen om uw situatie te beschrijven. Hiermee kan zij een inschatting maken welke hulp u nodig heeft.
Cliëntondersteuners helpen ook met het invullen van formulieren om een (zorg)beschikking aan te vragen. Als hier persoonsgegevens voor nodig zijn, dan wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van deze gegevens. Dit kunnen ook bijzondere persoonsgegevens zijn, zoals medische gegevens.

Wie zien uw gegevens?
De cliëntondersteuners zijn de professionals die u helpen, zij kunnen uw dossier inzien. Het contactformulier ontvangen zij ook.
Het bestuur zal, tenzij anders met u wordt overlegd, een geanonimiseerde (dus niet tot u herleidbare) omschrijving ontvangen in een rapportage. Deze rapportages zijn bedoeld om advies te geven aan gemeente De Wolden en aan zorgaanbieders. In de rapportages staat onder andere het soort hulpvraag en de mogelijke en/of gewenste oplossingen.

Een uitzondering: klachten en complimenten
Wanneer u het klachten en complimentenformulier invult, dan ontvangt het bestuur deze. Bij een klacht zal een bestuurslid contact met u opnemen om u om een toelichting te vragen.

Bewaartermijn

Stichting OCO bewaart gegevens maximaal vijf jaar nadat een dossier is afgesloten.

We bewaren uw gegevens veilig

De cliëntondersteuners maken gebruik van beveiligde ICT omgeving om u gegevens op te slaan. Deze beveiligde omgeving wordt gefaciliteerd door het bedrijf VBOXX. Dit is een Nederlands bedrijf dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U vindt informatie over dit bedrijf op www.vboxx.nl en hun privacyverklaring vindt u hier.

Uw rechten

U zich beroepen op uw privacyrechten. De autoriteit persoonsgegevens geeft een overzicht van al uw rechten betreft privacy. U vindt deze op de webpagina privacyrechten.
Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, meldt u dat bij uw cliëntondersteuner.
Wanneer u niet voldoende wordt geholpen, kunt u in eerste instantie via het bestuur uw klacht indienen of via de autoriteit persoonsgegevens.

Beveiliging website

Verkeer naar en van de website gaat via een beveiligde SSL verbinding, herkenbaar aan het slotje in de adresbalk. Inzendingen via een formulier op de website worden voor administratieve doeleinden bewaard binnen het Content Management Systeem van deze website. Dit CMS wordt gemonitord door een beveiligingsplugin.