Taalkeuze (via Google Translate)

Jeugdhulp gemeente De Wolden

Heeft uw kind gedragsproblemen, een beperking of een psychische of lichamelijke aandoening? Bent u op zoek naar jeugdhulp in gemeente De Wolden? Dan kunt u bij het Centrum Jeugd en Gezin De Wolden – Hoogeveen (CJG) terecht. Jeugdhulp bekijkt uw situatie en stemt hier de hulp op af. Ook wanneer er sprake is van problemen binnen het gezin, kan jeugdhulp geboden worden.


Jeugdhulp aanvragen, hoe doe ik dat?

Wanneer u gebruik wenst te maken van jeugdhulp, kunt u dit als volgt aanvragen:

  • Neem contact op met CJG gemeente De Wolden door te bellen met 0528 – 378624 of door te mailen naar info@cjgdewolden.nl.
  • Als reactie hierop ontvangt u een aanvraagformulier van het CJG. Wanneer u deze invult en terugstuurt, wordt er een afspraak met u ingepland.

De cliëntondersteuners van stichting OCO kunnen u helpen met het invullen van de aanvraag en/of ondersteuning tijdens het gesprek met de consulent.

In enkele gevallen verwijst het CJG door naar de ondersteuning van Stichting Welzijn. Het is raadzaam om in dit geval contact op te nemen met deze stichtingen. Zij kunnen u namelijk meer dan tien contacturen ondersteuning bieden.

Hulp vanuit Schoolmaatschappelijk werk

Bij Stichting Welzijn De Wolden kunt u ook laagdrempelig terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. U kunt daarvoor contact opnemen met Schoolmaatschappelijk werk. Ook organiseren ze voor kinderen in een echtscheidingssituatie de doe- en praatgroep KIES.

Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar

Volwassen worden is spannend. Dit kan in sommige situaties zoveel spanning met zich meebrengen dat dit ten koste gaat van het welzijn. Een overgangsperiode zoals begeleid zelfstandig wonen kan hiervoor uitkomst bieden. Zo kunnen jongeren toch zelfstandige wonen én ontvangen ze daarbij de begeleiding die ze prettig vinden.

Van jeugdhulp naar volwassenzorg

Als uw kind 18 wordt, stopt de jeugdhulp en kan er wellicht hulp geboden worden vanuit de volwassenzorg. Het is belangrijk dat u hierover tijdig contact opneemt met het CJG. Het CJG zal hier op haar beurt ook informatie over verstrekken.

Meer informatie?