Taalkeuze (via Google Translate)

Vacatures

BESTUURSLID

Stichting OCO is in 2019 opgericht en is verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners van gemeente De Wolden. Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis, gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg & ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk & inkomen. De onafhankelijke cliëntondersteuning valt onder de verantwoording van het bestuur van Stichting OCO en wordt uitgevoerd met behulp van 3 professionele cliëntondersteuners die voor de stichting werken.

Omdat een van onze huidige bestuursleden heeft aangegeven te willen stoppen met haar inzet voor Stiching OCO, is er een vacature ontstaan in ons bestuur.

Wie zoeken wij en wat vinden wij belangrijk?

  • Je bent betrokken bij de lokale maatschappij en woonachtig in gemeente De Wolden
  • Je bent gemotiveerd om te denken vanuit het perspectief van de inwoners of wellicht ben je zelf ervaringsdeskundige
  • Je denkt mee over het beleid van de stichting en werkt samen met de andere bestuursleden aan de langetermijnvisie
  • Je bent niet werkzaam bij een lokale zorgaanbieder, (sociale) dienstverlener of Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen
  • Je bent geen lid van de gemeenteraad of van het college van B&W van gemeente De Wolden
  • Je bent bereid ongeveer 6-8 uur per maand te besteden aan het vergaderen en het onderhouden van contacten met gemeente en achterban

Deze vacature betreft een vrijwilligersfunctie, waar een vrijwilligersvergoeding tegenover staat.

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Kees de Rijk, voorzitter van Stichting OCO: k.derijk@stichtingoco.nl