Taalkeuze (via Google Translate)

Cliëntondersteuners

Diane

Diane heeft jarenlang gewerkt in de zakelijke dienstverlening en daarna de switch gemaakt naar mantelzorgmakelaar/
cliëntondersteuner. Als spin in het web helpt ze inwoners graag bij het terugvinden van het overzicht in alle regelgeving in de zorg en zoekt hierbij samen met de cliënt naar een passende oplossing voor de knelpunten. Sinds 2022 heeft ze zich met name beziggehouden met de Wmo en trajecten die leiden tot de aanvraag van een Wlz.

"Ik sta naast je zodat je altijd mijn steun en vertrouwen ervaart want samen komen we verder!"

Yvonne

Yvonne heeft jarenlang gewerkt bij een zorgverzekeraar. Ze is bekend met de wetgeving binnen ons zorgstelsel en weet hierin haar weg goed te vinden. Ook heeft ze veel ervaring op het juridische vlak, van klacht tot bezwaarprocedures. Vanaf 2020 is ze werkzaam als onafhankelijk cliëntondersteuner Wmo en Wlz. Haar werkwijze is om samen met u en voor u aan de slag te gaan. Yvonne vindt het belangrijk dat iedereen de zorg krijgt die nodig is en waar hij of zij recht op heeft.

"U staat er niet alleen voor. Ik sta naast u. We doen het samen!"

Marielle

Marielle heeft ervaring met mensen met Autisme, NAH, verstandelijke beperking, lichamelijke handicaps, ouderen en chronisch zieken. Ze helpt bij vraagstukken rondom zorg, wonen, onderwijs, werk, inkomen, financiën en de Wmo, Wlz, Zorgverzekeringswet en Participatiewet. Met regelmaat ondersteunt Marielle mensen in gesprek met het UWV, Wmo- of inkomensconsulenten. Ze ondersteunt de inwoner en zijn of haar netwerk om de hulpverlening meer inzichtelijk te krijgen en effectiever te laten verlopen. Marielle zorgt ook voor de verbinding met MEE Drenthe.

"Ik vind het belangrijk dat de hulpvraag van de inwoner voorop staat en dat gekeken wordt naar passende mogelijkheden."