Taalkeuze (via Google Translate)

nl Nederlands

Cliëntondersteuners

Rowini

Rowini

Rowini heeft ervaring met de zorg voor kinderen en jongeren in de crisisopvang. Ook is ze ervaren met het begeleiden van mensen met een verslaving of een psychische aandoening. Ook begeleiding bieden aan mensen tijdens arbeid re-integratietrajecten zijn voor haar niet vreemd. Rowini werkt graag met mensen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse.

"Ik weet hoe lastig de wet-en regelgeving is, daarom ondersteun ik graag mensen die daar last van ondervinden."

Annemiek

Annemiek heeft jarenlang gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking. Verder heeft Annemiek veel kennis van de Wmo, de Wlz en de Participatiewet. Annemiek zorgt ook voor de verbinding met Stichting Welzijn De Wolden.

"Ik woon in gemeente De Wolden en ben dus bekend met de inwoners. Ik kan gebruikmaken van een groot netwerk."

Marielle

Marielle heeft ervaring met mensen met Autisme, NAH, verstandelijke beperking, lichamelijke handicaps, ouderen en chronisch zieken. Ze helpt bij vraagstukken rondom zorg, wonen, onderwijs, werk, inkomen, financiën en de Wmo, Wlz, Zorgverzekeringswet en Participatiewet. Met regelmaat ondersteunt Marielle mensen in gesprek met het UWV, Wmo- of inkomensconsulenten. Ze ondersteunt de inwoner en zijn of haar netwerk om de hulpverlening meer inzichtelijk te krijgen en effectiever te laten verlopen. Marielle zorgt ook voor de verbinding met MEE Drenthe.

"Ik vind het belangrijk dat de hulpvraag van de inwoner voorop staat en dat gekeken wordt naar passende mogelijkheden."