Taalkeuze (via Google Translate)

Cliëntondersteuners

Rowini

Rowini

Rowini heeft ervaring met de zorg voor kinderen en jongeren in de crisisopvang. Ook is ze ervaren met het begeleiden van mensen met een verslaving of een psychische aandoening. Ook begeleiding bieden aan mensen tijdens arbeid re-integratietrajecten zijn voor haar niet vreemd. Rowini werkt graag met mensen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse.

"Ik weet hoe lastig de wet-en regelgeving is, daarom ondersteun ik graag mensen die daar last van ondervinden."

Janet

Janet heeft jarenlang gewerkt in de gehandicaptenzorg in combinatie met een psychische beperking. Sinds 2015 hield ze zich bezig met de Wmo en jeugdwet voor gemeenten. Ze is ervaren met wet- en regelgeving. Ze ondersteunt graag mensen bij het vinden van de juiste informatie of weg in het ingewikkelde zorglandschap,

"Ik sta naast je. Samen kijken we naar wat jij wilt en nodig hebt."

Marielle

Marielle heeft ervaring met mensen met Autisme, NAH, verstandelijke beperking, lichamelijke handicaps, ouderen en chronisch zieken. Ze helpt bij vraagstukken rondom zorg, wonen, onderwijs, werk, inkomen, financiën en de Wmo, Wlz, Zorgverzekeringswet en Participatiewet. Met regelmaat ondersteunt Marielle mensen in gesprek met het UWV, Wmo- of inkomensconsulenten. Ze ondersteunt de inwoner en zijn of haar netwerk om de hulpverlening meer inzichtelijk te krijgen en effectiever te laten verlopen. Marielle zorgt ook voor de verbinding met MEE Drenthe.

"Ik vind het belangrijk dat de hulpvraag van de inwoner voorop staat en dat gekeken wordt naar passende mogelijkheden."