Taalkeuze (via Google Translate)

Cliëntondersteuners

Diane

Diane heeft jarenlang gewerkt in de zakelijke dienstverlening en daarna de switch gemaakt naar mantelzorgmakelaar/
cliëntondersteuner. Als spin in het web helpt ze inwoners graag bij het terugvinden van het overzicht in alle regelgeving in de zorg en zoekt hierbij samen met de cliënt naar een passende oplossing voor de knelpunten. Sinds 2022 heeft ze zich met name beziggehouden met de Wmo en trajecten die leiden tot de aanvraag van een Wlz.

"Ik sta naast je zodat je altijd mijn steun en vertrouwen ervaart want samen komen we verder!"

Janet

Janet heeft jarenlang gewerkt in de gehandicaptenzorg in combinatie met een psychische beperking. Sinds 2015 hield ze zich bezig met de Wmo en jeugdwet voor gemeenten. Ze is ervaren met wet- en regelgeving. Ze ondersteunt graag mensen bij het vinden van de juiste informatie of weg in het ingewikkelde zorglandschap,

"Ik sta naast je. Samen kijken we naar wat jij wilt en nodig hebt."

Marielle

Marielle heeft ervaring met mensen met Autisme, NAH, verstandelijke beperking, lichamelijke handicaps, ouderen en chronisch zieken. Ze helpt bij vraagstukken rondom zorg, wonen, onderwijs, werk, inkomen, financiën en de Wmo, Wlz, Zorgverzekeringswet en Participatiewet. Met regelmaat ondersteunt Marielle mensen in gesprek met het UWV, Wmo- of inkomensconsulenten. Ze ondersteunt de inwoner en zijn of haar netwerk om de hulpverlening meer inzichtelijk te krijgen en effectiever te laten verlopen. Marielle zorgt ook voor de verbinding met MEE Drenthe.

"Ik vind het belangrijk dat de hulpvraag van de inwoner voorop staat en dat gekeken wordt naar passende mogelijkheden."